Działanie usługi pokazane na tej stronie - nie odzwierciedla średnich wyników uzyskanych po zastosowaniu tego typu rozwiązań... Ta strona internetowa ilustruje pewne szczególne przypadki ludzi, którzy mieli zaprezentować wyjątkową sytuację efektów korzystania, do których mogły przyczynić się dodatkowe czynniki. Typowe rezultaty korzystania z naszej metody nie zostały poddane naukowym badaniom przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie.

Podstawowe informacje o opcjach binarnych

Dlaczego są nazywane opcjami binarnymi?

Opcja binarna jest nazywana "binarną" - co oznacza "złożona z dwóch części lub dwóch kawałków" - ponieważ są tylko dwa możliwe wyniki dla opcji binarnej: albo opcja zakończy się WZROSTEM (POWYŻEJ) albo SPADKIEM (PONIŻEJ) jej wartości z momentu zakupu.

Kupno opcji binarnej oznacza, że otrzymujesz wybór miedzy dwoma możliwymi wynikami -- jeśli opcja zakończy się WZROSTEM lub SPADKIEM -- jeden z nich na pewno wystąpi (oczywiście, chyba że zakup zakończy się tą samą ceną, jaką jest aktualna cena handlowa, co zdarza się niezmiernie rzadko i w takim przypadku pełna wartość zakupionej opcji jest zwracana, więc nic nie tracisz).

Kiedy zdecydujesz się czy zająć stanowisko WZROSTU albo SPADKU opcji, nie możesz sprzedać lub zmienić właściciela opcji przed wygaśnięciem opcji, co jest nazywane czasem wygaśnięcia.

Czas wygaśnięcia wskazuje kiedy opcja osiągnie wartość końcową i ta wartość końcowa określa czy inwestycja zakończyła się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli wybrałeś WZROST i końcowa wartość opcji po czasie wygaśnięcia jest POWYŻEJ wartości, którą opcja miała, gdy w nią zainwestowałeś, dokonałeś udanej inwestycji.

Jeśli wybrałeś SPADEK i końcowa wartość opcji po czasie wygaśnięcia jest POWYŻEJ wartości, którą opcja miała, gdy w nią zainwestowałeś, twoja inwestycja zakończyła się niepowodzeniem.

Co to oznacza? Oznacza to, ze opcje binarne oferują ci co najmniej 50-50 szans w inwestowaniu. Ponieważ możesz wybrać jedynie WZROST albo SPADEK i jeden z tych wyników musi być rezultatem na końcu okresu trwania opcji, cokolwiek wybierzesz, masz 50% szans.*

*Typowe rezultaty korzystania z naszej metody nie zostały poddane naukowym badaniom przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie.

Historia opcji binarnych

Jak powstały opcje binarne?

Opcje binarne zaczęły być oferowane w publicznym obrocie w 2008 roku. Zostały one zatwierdzone przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd (the Securities and Exchanges Commissions - SEC), regulacyjny organ rynków finansowych w USA, które mają być notowane na Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Począwszy od 2009 roku, wiele przedsiębiorstw stworzyło własne platformy wymiany handlowej pozwalające na zakup opcji binarnych cyfrowo online; w związku z tym opcje binarne nazywane są czasem: opcjami cyfrowymi.

Kupno opcji binarnych stało się mozliwe bez wychodzenia z domu. Całość transakcji jest dokonywana na zarejestrowanych handlowych stronach internetowych.

Dlaczego stworzono opcje binarne?

Czemu służą binarne kontrakty opcyjne w świecie finansów?

Zdaniem niektórych opcja binarna może służyć jako wskazówka publicznego zaufania lub wątpliwości w wartość określonego aktywa. Jest to jedna z teorii, które pokazujemy w ramach Kursu Inwestycyjnego. Są one indywidualnymi twierdzeniami i nie muszą mieć odzwierciedlenia w każdej sytuacji.

Na przykład, jeśli większość ludzi kupujących binarne kontrakty opcyjne akcji Firmy X zajmą stanowisko, że cena akcji będzie NIŻSZA niż obecna cena notowania w ciągu tygodnia, może to być wskazówką, że całkowity sentyment ogółu handlowców jest taki, że wartość aktywa może ulec zmianie.

Analogicznie, jeśli większość ludzi kupujących binarne kontrakty opcyjne akcji Firmy X zajmie stanowisko, że cena akcji będzie WIĘKSZA niż obecna cena notowania w ciągu tygodnia, również może być to wskazówką, że całkowity sentyment ogółu handlowców jest taki, że wartość aktywa może ulec zmianie.

Ta informacja może pomóc informować finansowych handlowców i inwestorów o ogólnym odczuciu dotyczącym określonego aktywa w celu umożliwienia im dalszego poszerzania wiedzy na temat rynku opcji binarnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach, napisz do nas na adres info@pieniadze-w-polsce.pl
Dobierzemy ofertę brokerską najlepszą dla Ciebie!

Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt